Evakueringsplan

Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival 2019

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Bliver opdateret snarest

  1. Enhver form for rygning, brug af åben ild eller lign. er absolut forbudt.
  2. Ved mistanke om brand opsøges det mistænksomme område med det samme og branden bekæmpes.
  3. Høres signalhornet evakueres ved at følge flugtvejskiltningen mod evakueringspladsen.
  4. På evakueringspladsen samles skolerne ved deres skilt, som er opsat i alfabetisk rækkefølge.
  5. Skolerne orienterer sig ved ankomst på festival om flugtveje og evakueringsplads
  6. Der evakueres ved fx brand, stærk vind, torden og lign.